+421 905-250-503 | +421 919-141-281 pvm.slovakia@gmail.com

Tepelné, akustické a protipožiarne izolácie

Dopyt po tepelných izoláciách sa na Slovensku v posledných rokoch stabilne zvyšuje, nielen preto, že ľudia stále viac vnímajú možnosti ako usporiť, ale i preto, že sa stále vo väčšom počte začínajú zaujímať o problémy životného prostredia. Druhov tepelnej izolácie existuje celý rad, ale drvivá väčšina z nich dokáže náklady na kúrenie redukovať rádovo o desiatky percent, takže návratnosť investície do zateplenia domu je veľmi rýchla.

Medzi najznámejšie izolačné materiály dnes patrí polystyrén, PUR peny, minerálna vata alebo prírodné materiály, ako sú konope alebo slama. Výber konkrétneho izolačného materiálu závisí vždy na individuálnych preferenciách klienta i vlastnostiach stavby, nech už sa ale rozhodnete pre ktorýkoľvek, je potrebné vždy nadviazať spoluprácu s kvalitnou stavebnou firmou, ktorá vie vyzdvihnúť výhody materiálu a vyhnúť sa jeho slabším miestam. Príkladom je tu klasický penový polystyrén, ktorý je medzi klientmi dlhodobo veľmi obľúbený predovšetkým vďaka perfektným izolačným vlastnostiam i nízkej nadobúdacej cene, ale ktorý pri neodbornom zaobchádzaní môže spôsobovať vzlínanie vlhkosti v murive a vznik plesne, aj keď tieto problémy najmä pri profesionálnych stavebných spoločnostiach pomaly miznú.

Tepelná izolácia je základ, niekedy ale nestačí. Okrem tepelnej izolácie existujú i dva ďalšie základné druhy izolácie, totiž izolácie akustické a protipožiarne. Protipožiarne izolácie sú z tejto trojice snáď najmenej známe, to ale môže znamenať potenciálny problém pre bezpečnosť novo vznikajúcich stavieb. Kvalitné protipožiarne izolácie sa dnes vyrábajú z materiálov, ktoré dokážu efektívne spomaliť vznik požiaru v stavbe alebo zabrániť jeho šíreniu, a v prípade problémov tak dokáže zachraňovať životy. Akustická izolácia možno nemá tak závažný efekt, ale čím ďalej viac si ju žiadajú klienti, ktorí sa doma chcú odrezať od hluku. Nemusíte koniec koncov mať suseda, ktorý pravidelne trénuje so svojou punkovou kapelou. Hluk moderného sveta dopadá na každého z nás a zbaviť sa ho je nepochybný krok dopredu. Aby ste mohli výhody tepelnej, akustickej a protipožiarnej izolácie využívať, nie je treba investovať trikrát, ale stačí si vybrať materiál, ktorý ich vlastnosti skombinuje. K tým patrí napríklad minerálna vlna alebo kvalitný extrudovaný polystyrén.